Wat we doen

De campagne “Red 1000 levens” is opgezet door Stichting Stop Darmkanker en DC Klinieken met als doel de leeftijd waarop Nederlanders worden uitgenodigd voor het bevolkingsonderzoek zo snel mogelijk te verlagen naar 50 jaar.

De petitie is het belangrijkste onderdeel van deze campagne. Via de petitie kunnen we aan de overheid laten weten dat de steun voor het verlagen van de leeftijd groot is onder de Nederlandse bevolking. Bijna iedereen in Nederland heeft namelijk wel eens van dichtbij meegemaakt wat een gat kanker slaat in families en vriendschappen.

Naast de petitie rollen wij gezamenlijk nog andere activiteiten uit:

  • In december geven we het stripboek Dirk uit. Het stripboek gaat over het belang van testen op darmkanker.
  • In januari geeft de directeur van Stop Darmkanker, Luc Colemont, zijn beroemde presentatie over darmkanker op de dag van het Maag- en Darmonderzoek.
  • In maart is het wereldwijd de Darmkankermaand. De vestigingen van DC klinieken zullen blauw kleuren om aandacht te vragen voor darmkanker.
  • 9 maart hebben wij ons doel behaald van 40.000 handtekeningen. Dat betekent dat wij halverwege maart de petitie aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gaan aanbieden.

Open brief naar minister Bruins

Open brief naar de minister

Het ministerie van VWS
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

Almere, januari 2020

Hooggeachte heer Bruins,
In 2017 zijn er 5.097 Nederlanders overleden aan de gevolgen van darmkanker. Dit zijn er 14 per dag, iedere dag weer. Darmkanker is wereldwijd een van de meest voorkomende vormen van kanker. Gelukkig is bewezen dat vroegtijdige opsporing de kans op genezing
enorm vergroot.

In 2014 is in Nederland het bevolkingsonderzoek naar darmkanker gestart. Aan dit onderzoek nam in 2018 73% van de Nederlanders deel. Hiermee is Nederland wereldwijd koploper.

Door dit bevolkingsonderzoek werden in 2017 4.203 darmkankers gevonden en bij 23.220 mensen een voorstadium van darmkanker. Dat is een prachtig resultaat, want hierdoor wordt heel wat leed vermeden én worden aanzienlijke kosten bespaard.

Toch moeten we een belangrijke kanttekening plaatsen bij het bevolkingsonderzoek in Nederland. Op dit ogenblik wordt men
namelijk pas uitgenodigd vanaf 55 jaar. De Europese richtlijnen zijn echter al jaren glashelder en stellen screening van darmkanker voor vanaf 50 jaar. De kans op het krijgen van darmkanker neemt toe na het 50e levensjaar.
Naar verwachting zal het in Nederland toepassen van deze richtlijn resulteren in het vroegtijdig opsporen van zo’n 1.000 extra gevallen per jaar.

Er wordt al enige tijd gediscussieerd over het verlagen van de leeftijd naar 50. Wij vinden dat dit te lang duurt, het is nu tijd voor actie, zodat
er jaarlijks 1.000 levens worden gered. Om deze reden slaan artsen, ervaringsdeskundigen en experts de handen ineen met als doel de leeftijd
waarop Nederlanders worden uitgenodigd voor screening zo snel mogelijk te verlagen naar 50 jaar.

U heeft aangegeven pas in 2021 naar deze beleidsmaatregel te kijken. Dat is te laat voor duizenden vaders, moeders, opa’s en oma’s die een hoop leed bespaard zouden kunnen worden. Met deze brief vragen wij u daarom om NU tot actie over te gaan.

Wij zullen de komende periode op verschillende manieren aandacht vragen voor dit belangrijke onderwerp. Onder andere door het aanbieden van een petitie die te tekenen is op www.red1000levens.nl.

Wij hopen dat u snel tot actie over gaat. Zodat in 2021 al de eerste 1.000 levens worden gered!

Met vriendelijke groet,

Actiegroep “Red 1000 Levens”
• Dr. Luc Colemont
Maag-Darm-Leverarts en
directeur vzw Stop Darmkanker België
• Dr. Sjam Ganesh
Maag-Darm-Leverarts DC Klinieken
• Marthen Bakker
Directeur Stichting Stop Darmkanker Nederland


Persbericht

Vandaag start de campagne ‘Red 1000 levens’. Doel is de minimumleeftijd van het Bevolkingsonderzoek Darmkanker van 55 naar 50 jaar te verlagen. Daarmee kunnen tot wel 1000 extra levens per jaar worden gered. Om de overheid hiervan te overtuigen hebben we 40.000 handtekeningen nodig op red1000levens.nl. De campagne is een initiatief van vzw Stop Darmkanker en zorgorganisatie DC Klinieken. 

Darmkanker is de op een na dodelijkste kankersoort. Mensen krijgen vaak te laat last van deze ziekte. Om darmkanker te voorkomen, vindt in Nederland vanaf 2014 met succes het Bevolkingsonderzoek Darmkanker plaats. Meer dan 1,5 miljoen mensen vanaf 55 jaar doen jaarlijks mee aan dit onderzoek. Nederland is met 73% wereldleider wat de deelname betreft. Er werden op die manier reeds bijna 15.000 darmkankers ontdekt. Experts stellen dat wanneer de huidige minimumleeftijd van het Bevolkingsonderzoek van 55 naar 50 jaar wordt verlaagd, in totaal 1000 extra levens per jaar kunnen worden gered. Deze verlaging naar 50 jaar is overigens conform met de Europese richtlijnen. 

Red1000levens.nl
Initiatiefnemers van ‘Red 1000 levens’ zijn de Belgische vzw Stop Darmkanker en DC Klinieken. 

Dr. Luc Colemont, managing director van de vzw Stop Darmkanker en tevens autoriteit op het gebied van de preventie van darmkanker stelt:

“Dergelijke verlaging zou Nederland tot één van de absolute toplanden in Europa brengen wat het vroegtijdig opsporen van darmkanker betreft. In Vlaanderen start men volgend jaar ook met de 50-jarigen uit te nodigen. Wat in Vlaanderen kan moet in Nederland ook mogelijk zijn!”. 

Vzw Stop Darmkanker en DC Klinieken roepen iedereen op om de online petitie te tekenen. Zij hebben 40.000 handtekeningen nodig om aan de minister voor Medische Zorg en Sport te overhandigen. Hij beslist uiteindelijk over de verlaging.

Onze campagne wordt inmiddels breed gesteund. De MLD-stichting heeft recent ook gepleit voor een verlaging van de screeningsleeftijd tot 50. Met dergelijke steunbetuigingen zijn we blij, ze bewijzen dat onze campagne een breed maatschappelijk draagvlak heeft.

NOOT VOOR REDACTIE
Voor meer informatie over deze campagne, kunt u contact opnemen met:
Luc Jansen – focusmanager MDL 06 – 48377403 / info@red1000levens.nl