Dr. Sjam Ganesh

"Ik vind dat mensen tussen 50 en 55 jaar niet langer buiten de BVO-screening kunnen blijven."

Mijn persoonlijke ervaring als MDL-arts met BVO-scopien is dat de cliënten, wanneer ze een positieve uitslag vanuit het bevolkingsonderzoek krijgen, zich meestal toch zorgen maken en uitgaan van het ergste. De endoscopie zelf wordt meestal niet als belastend ervaren “was dat ‘t” is een veel gehoorde opmerking. Na het onderzoek zijn ze altijd opgelucht dat zij mee hebben gedaan.

Dat geldt ook bij de mensen waar verdenking op maligniteit (kanker) wordt uitgesproken. Een voordeel van het bevolkingsonderzoek is ook dat sessiel serrated adenoom (SSA) eerder worden opgespoord. Deze geven namelijk een hoger risico op maligniteit (kanker) op jongere leeftijd. Deze mensen merken meestal niet dat ze een mogelijk kwaadaardige poliep hebben want deze geven vaak geen klachten.

Vroege constatering van de SSA is essentieel.

Daarom vind ik dat met de huidige ervaring met het BVO de leeftijdsgrens zonder enige risico verlaagd kan worden. Ik vind dat mensen tussen 50 en 55 jaar, met een hoge kans op darmkanker bij aanwezigheid van meerdere SSA niet langer buiten de BVO-screening kunnen blijven. Zeker gezien het beperkte risico op complicaties van de scopie. Daarom ondersteun ik dit project.