Vragen?

Hieronder staan de antwoorden op de meest gestelde vragen over onze campagne. Heb je een vraag die hier niet bijstaat? Mail ons dan op: info@red1000levens.nl.

De petitie wordt aangeboden aan de Tweede Kamer. Het doel is om minimaal 40.000 handtekeningen te krijgen. Bij dit aantal moet het onderwerp worden behandeld in de Tweede Kamer.

Op basis van de huidige cijfers is het de verwachting dat het verlagen van de leeftijd 1000 levens per jaar red. In 2017 zijn er 4.203 darmkankers gevonden in de groep van 55-74 jaar. Wanneer je deze groep met vijf jaar vergroot verwacht je op basis van deze cijfers 1000 darmkankers meer te vinden. Deze darmkankers worden vaker in een vroeg stadium ontdekt met betere kans op genezing.

Bron

De extra kosten voor de testen bedragen naar schatting 13 miljoen en voor de darmonderzoeken is dit naar verwachting 34 miljoen.

Bron

Er worden 1.276.858 Nederlands extra uitgenodigd. Momenteel doet 73% van de genodigden mee. Dit komt neer op 932.105 extra mensen die testen of er bloed in de ontlasting zit.

Bron

Bij de invoer van het bevolkingsonderzoek naar darmkanker is ervoor gekozen om alleen Nederlanders in de leeftijd tussen de 55-75 jaar uit te nodigen. Dit is uit het oogpunt van kosteneffectiviteit gedaan. Echter heeft onderzoek laten zien dat het verlagen van de leeftijd naar 50 ook kosteneffectief is en onder de grens van 20.000 euro per gewonnen levensjaar ligt. Gezien het opkomstpercentage voor het bevolkingsonderzoek in Nederland, het bewijs voor de effectiviteit van het onderzoek en met name het leed dat vele jonge Nederlanders bespaard kan blijven vinden wij het nu tijd om de leeftijd te verlagen.

Bron

Op basis van de kosteneffectiviteit is destijds besloten om Nederlanders tussen de 55-75 jaar uit te nodigen. De jaarlijkse kosten per gewonnen levensjaar lagen op 3.900 euro bij deze leeftijdsgroep. Dat terwijl Nederland heeft “bepaald” dat het redden van een jaar van iemands leven 20.000 euro per jaar mag kosten. De kosten van het bevolkingsonderzoek liggen hier dus ver onder.

Bron

Voor het tot stand komen van de Europese richtlijn is veel onderzoek gedaan naar de effectiviteit van darmkankerscreening. Daarnaast heeft de Nederlandse gezondheidsraad hier ook onderzoek naar gedaan en is tot de conclusie gekomen dat dit effectief is.

Bron

Op dit moment worden er jaarlijks al 2250 sterfgevallen voorkomen. Het is de verwachting dat verlaging van de leeftijd voor deelname aan het bevolkingsonderzoek naar 50 resulteert in het redden van 1000 extra levens. In 2017 zijn er 4.203 darmkankers gevonden in de groep van 55-74 jaar. Wanneer je deze groep met vijf jaar vergroot verwacht je op basis van deze cijfers 1000 darmkankers meer te vinden. Deze darmkankers worden vaker in een vroeg stadium ontdekt. Dit verhoogt de kans op genezing.

Bron

De campagne is geïnitieerd door Stichting Stop Darmkanker en DC klinieken. Stichting Stop Darmkanker heeft als missie om darmkanker te stoppen. Een eerder bevolkingsonderzoek draagt direct bij aan deze missie. Zij streven al langer voor een verlaging van de leeftijd, in België is dit inmiddels gelukt. DC Klinieken ziet in haar 9 vestigingen waar dagelijks maag- en darmonderzoeken worden gedaan helaas nog regelmatig patiënten onder de 55 waar darmkanker wordt geconstateerd. Er is veel bewijs dat screenen vanaf 50 jaar werkt en helpt bij het voorkomen van veel leed. DC Klinieken vindt daarom dat het tijd wordt om aan de Europese richtlijn te gaan voldoen en de leeftijd voor deelname aan het bevolkingsonderzoek te verlagen.

Met het bevolkingsonderzoek kan (dikke)darmkanker worden voorkomen of in een vroegtijdig stadium worden ontdekt en behandeld. Als darmkanker vroegtijdig wordt ontdekt, is de kans op genezing groter en de behandeling minder zwaar.

Load More